Przejdź do zawartości

Arcybiskupie Seminarium Duchowne zaprasza na ferie zimowe

22 stycznia 2015, 09:52 w Aktualności, Rekolekcje

 

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu zaprasza młodzież męską ze szkół gimnazjalnych, średnich oraz starszych na rekolekcje ewangelizacyjne i powołaniowe w czasie ferii zimowych. Początek w poniedziałek, 16 lutego o godz. 15.00, a zakończenie w piątek, 20 lutego o godz. 13.30. W czasie rekolekcji jest czas na modlitwę, rozważanie słowa Bożego,  spotkania z klerykami, rekreację oraz dla chętnych zorganizowane są zajęcia sportowe. Przede wszystkim ten czas pomaga pogłębić wiarę i odkryć jej moc na nowo. Tematem tegorocznych rekolekcji jest zdanie zaczerpnięte z księgi Ezechiela: „I dam wam serce nowe (Ez 36, 26). Rekolekcje przypadają na czas Środy Popielcowej i początku Wielkiego Postu, a więc będzie okazja do odkrycia czym dla młodego chrześcijanina jest post, modlitwa i jałmużna. Chętni, możliwość przyjazdu ustalają z przełożonymi seminarium (telefonicznie, mailowo lub osobiście). Zgłaszając się w ASD przywozimy ze sobą pisemne polecenie księdza (proboszcza, wikariusza, katechety), bądź katechety świeckiego. Do 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców. Uczestnicy zabierają ze sobą Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór, Dla uprawiających sport warto zabrać strój na salę gimnastyczną. Więcej informacji na www.asdpoznan.pl