Przejdź do zawartości

Rekrutacja do Seminarium

15 czerwca 2011, 22:04 w Aktualności

Tagi: , ,

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu informuje, że rozpoczyna się czas rekrutacji kandydatów na I rok formacji w naszym Seminarium w roku akademickim 2011/2012.

 

 

Z uwagi na to, że nasi klerycy są jednocześnie studentami WT UAM, kandydaci do Seminarium przechodzą równolegle rekrutację do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, a także na studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Rekrutacja do Seminarium odbywać się będzie w czasie od 20 czerwca do 3 lipca 2011.

 

Rekrutacja kandydatów do ASD odbywa się poprzez osobistą wizytę w Seminarium, złożenie odpowiednich dokumentów i osobistą rozmowę z przełożonymi ASD. Prosimy, by kandydaci uprzednio ustalali termin rozmowy z którymś z przełożonych. Umówić się na rozmowę kwalifikacyjną można drogą telefoniczną, przez fax lub e-mail.

 

Arcybiskupie Seminarium Duchowne wymaga od kandydatów złożenia następujących dokumentów:

1. Podanie skierowane do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przyjęcie do Seminarium;

2. Życiorys (napisany własnoręcznie);

3. Metryka sakramentu Chrztu i Bierzmowania;

4. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;

5. Świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia);

6. Opinia Księdza Proboszcza;

7. Opinia Księdza Katechety;

8. Dwie fotografie (37x52mm, na jasnym tle);

9. Świadectwo zdrowia.

 

 

Rekrutacja na Wydział Teologiczny odbywa się wyłącznie drogą internetową. Wszelkie stosowne informacje znaleźć można na stronie www.thfac.poznan.pl lub

https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Matrix/dodatkowe-informacje/rekrutacja-20112012

 

Warunkiem przyjęcia na studia na Wydziale Teologicznym UAM jest pomyślne zdanie egzaminu wstępnego, który odbędzie się w dniach 7-12 lipca 2011 (o terminie egzaminu kandydaci zostaną powiadomieni przez UAM).

Egzamin ustny obejmuje przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki religii szkoły ponadgimnazjalnej, a także rozmowę na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez komisję: Dokumenty Jana Pawła II – „Familiaris Consortio”, „Christifideles Laici”; Dokumenty Benedykta XVI – „Spe salvi”; znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność apostolską Kościoła przez kandydata.

 

 

Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz, wzbudził w Kościele nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i powołał współpracowników w prowadzeniu Swej Owczarni.

 

Wszelkie potrzebne informacje uzyskać można osobiście w ASD, drogą telefoniczną, przez fax lub e-mail, a także na stronie internetowej ASD.

 

Ks. Krzysztof Różański, Prefekt ASD

 

 

___________________________________________________

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu

ul. Wieżowa 2/4

61-111 POZNAŃ

tel.+48 61 643 27 00

fax. +48 61 643 28 03

www.asd.poznan.pl

rektorasd@archpoznan.org.pl