Przejdź do zawartości

Świadectwo w parafii Świętej Rodziny w Poznaniu

2 lutego w kościele św. Rodziny przy ul. Promienistej w Poznaniu w czasie każdej Mszy osoby świeckie konsekrowane z Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla będą dawały świadectwo o tej formie życia.

Godziny Mszy: 7,00 8,00 9,30 15,30 18,00 19,00 . Po ostatniej Mszy adoracja. Serdecznie zapraszamy.

Czym jest świeckie życie konsekrowane?

Zacznę od wyjaśnienia słowa konsekracja. Pojęcie zakotwiczyło się w naszej kulturze razem z chrześcijaństwem, a oznacza – z łacińskiego >consecratio< – poświęcenie, oddanie na służbę Bogu i człowiekowi. Drogowskazami odtąd stają się obok przykazań również rady ewangeliczne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Drugi dzień lutego – Matki Boskiej Gromnicznej, a od paru lat również Święto Konsekrowanych. Moje święto, bo moja droga.

Ciągle i niezmiernie zdumiewa mnie tajemnica powołania człowieka i nasza zdolność do odczytywania Bożych zamiarów. Usłyszeć Boga, zrozumieć Jego wezwanie – to brzmi jak stara biblijna opowieść, a przecież jest udziałem każdego człowieka i napełnia go wielką radością, kiedy nagle lub po wielu poszukiwaniach odkrywa swoją ścieżkę we wszechświecie, swoją miłość i swoje zadanie.

Tak i mnie się zdarzyło. Odkryłam, że moja droga prowadzi przez życie w Instytucie Świeckim Chrystusa Króla.

Ta forma życia konsekrowanego należy do najmłodszych, w Polsce instytuty świeckie rozwijają się w naszej Archidiecezji od 1948 roku, ale ciągle jest to powołanie mało znane. Na ogół mówi się o powołaniu do małżeństwa, kapłaństwa lub życia zakonnego. Powołanie do życia w instytucie świeckim stanowi odrębną drogę i ma własne zadania.

Czym są instytuty świeckie? Czemu służy konsekracja na tej drodze życia?

Nieodłączną cechą instytutów jest ich świecki charakter. Członkowie instytutów konsekrację realizują w sercu świata. Terenem apostolstwa staje się więc praca zawodowa, kontakty rodzinne, przyjacielskie, zaangażowanie społeczne. Wszędzie swoje talenty i pracę angażują tak, aby jak najpełniej iść śladami Chrystusa i dawać wyraz przekonaniu, że Bóg kocha człowieka i że człowiek powołany jest do szczególnej z Nim jedności. W ten sposób włączają się w Boży plan zbawienia człowieka. Chcą poznawać wolę Bożą i wypełniać ją w codzienności.

W obecnym czasie, gdy laicyzacja objęła tak wielu ludzi i środowisk obecność, przykład, słowo i czyn osób konsekrowanych starających się całym życiem naśladować Jezusa, pomagają wprowadzać ład oparty na życzliwości i braterstwie oraz odnajdować sens ludzkiego życia.

Do tego właśnie zadania uzdalnia konsekracja, intensywne życie modlitwą, codzienna Eucharystia i formacja we wspólnocie.

Takie życie z natury swojej potrzebuje dyskrecji. Świecka osoba konsekrowana nie powinna być postrzegana w środowisku jako przedstawiciel Kościoła hierarchicznego, nie posługuje się zewnętrznymi znakami swej przynależności do instytutu. O Bogu mówi wyłącznie swoim postępowaniem. Zwyczajny styl życia umożliwia nawiązanie naturalnego i bliskiego kontaktu z otoczeniem.

Tego oczekuje ode mnie Kościół, a więc i Pan Bóg. Dzisiejsze święto skłania mnie do spojrzenia na minione lata. To uczy pokory! Ale wyzwala też wdzięczność wobec Boga i ludzi, zaufanie, głęboki spokój mimo wielu powodów do trwogi, siłę do dalszej drogi.

Joanna

Wiadomości o Instytucie Świeckim Chrystusa Króla można znaleźć na stronie:
www.instchrkr.katowice.opoka.org.pl