Przejdź do zawartości

Witamy na stronie Duszpasterstwa Powołań Archidiecezji Poznańskiej

15 maja 2011, 12:58 w Aktualności

W Tygodniu Modlitw o Powołania (15 – 22 maja 2011) zainaugurowaliśmy naszą stronę, w nadziei, że stanie się ona narzędziem powołaniowej animacji.

W orędziu na 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania Benedykt XVI napisał, że „każda wspólnota chrześcijańska i każdy wierzący powinni podjąć świadomie zadanie wspierania powołań. Jest ważne, by dodawać odwagi i wspierać tych, którzy przejawiają jasne znaki powołania do kapłaństwa czy do życia zakonnego, aby czuli wsparcie całej wspólnoty w powiedzeniu „tak” Bogu i Kościołowi. Osobiście pragnę dodać im odwagi, jak to uczyniłem wobec tych, którzy zdecydowali się wstąpić do seminarium duchownego i do których napisałem: „Dobrze uczyniliście, gdyż także w świecie zdominowanym techniką i globalizacją ludzie będą zawsze potrzebowali Boga,  który objawił się w Jezusie Chrystusie i który gromadzi nas w Kościele powszechnym, byśmy uczyli się z Jezusem i przez Jezusa prawdziwego życia oraz byśmy podtrzymywali i wypełniali kryteria prawdziwej ludzkości” (List do Seminarzystów, 18 października 2010)”.

Pojawiając się w sieci pragniemy promować i wspierać powołania poprzez (1) zamieszczanie informacji o działalności powołaniowej podejmowanej na terenie Archidiecezji Poznańskiej, a także – a może nade wszystko – poprzez (2) wskazywanie dróg chrześcijańskiej formacji do naśladowania Pana. Pragniemy więc publikować materiały formacyjne, zapraszające do przyjaźni z Bogiem, słuchania Jego słowa i poświęcenia Mu swojego życia. Chcemy „wskazywać tę właśnie trudną drogę naśladowania Jezusa, która jest pełna sensu i zdolna do tego, by zaangażować całe życie człowieka” (Benedykt XVI). „Naśladowanie Chrystusa jest wymagające. Oznacza wpatrywanie się w Jezusa, poznawanie Go z bliska, wsłuchiwanie się w Słowo i spotykanie się z Nim w Sakramentach, dostosowywanie własnej woli do Jego woli. To prawdziwa szkoła formacji dla wszystkich, którzy przygotowują się do posługi kapłańskiej czy do życia konsekrowanego, pod kierunkiem właściwych władz kościelnych. Pan nie przestaje powoływać” (Benedykt XVI).

 

Ks. Krzysztof Różański