Przejdź do zawartości

Modlitwa

Na szczególną uwagę zasługuje sposób, w jaki Jezus powołał swoich najbliższych współpracowników do głoszenia Królestwa Bożego (por. Łk 10, 9). Najpierw jest oczywiste, że pierwszym działaniem była modlitwa za nich: zanim Jezus ich powołał, spędził noc w samotności, na modlitwie i na wsłuchiwaniu się w wolę Ojca (por. Łk 6, 12), wznosząc się wewnętrznie ponad sprawy codzienne. Powołanie uczniów rodzi się właśnie z tej intymnej rozmowy Jezusa z Ojcem. Powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego są najpierw owocem stałego kontaktu z Bogiem żyjącym oraz owocem nieustannej modlitwy, która się wznosi do „Pana żniwa”.

(Benedykt XVI)

 

Modlitwa Dzieła Powołań ASD

za przyczyną błogosławionych Księży Męczenników

 

 

Niech będzie błogosławiony Bóg,

który powołuje młodych na swą wyłączną służbę –

by oddali Mu swe dusze i ciała, zdolności i pragnienia, marzenia i plany.

 

Przez wstawiennictwo błogosławionych księży męczenników II Wojny Światowej:

Narcyza Putza, Włodzimierza Laskowskiego, Józefa Kuta i Mariana Konopińskiego,

prosimy Cię Boże za powołanych do Twej służby –

niech rozeznają swe powołanie w prawdzie,

niech przyjmą je z miłością

i pozostaną Ci wierni aż do końca.

 

Uczyń z nas, Panie, świadków Ewangelii

na wzór błogosławionych męczenników.

 

Błogosławieni księża: Narcyzie, Włodzimierzu, Józefie i Marianie –

módlcie się za nami!

 

 

 

Modlitwa bł. Jana Pawła II

 

Panie Jezu, który powołujesz tego, kogo zechcesz,

wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą.

Ty, który swoim słowem oświeciłeś tych, których powołałeś,

oświeć nas darem wiary w Ciebie.

Ty, który wsparłeś powołanych w trudnościach,

pomóż przezwyciężyć i nasze trudności młodzieży współczesnej.

A jeżeli powołujesz kogoś z nas, aby poświęcić go w całości dla Siebie,

niech od samego początku Twoja miłość rozpali to powołanie

i pozwoli mu wzrastać i wytrwać aż do końca.

I tak niech się stanie! Amen.

(bł. Jan Paweł II)

 

 

 

Modlitwa bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego

 

Daj mi Panie łaskę, bym żywo ocenił Twą wolę, bym poznał jasno czy jestem powołany. Daj mi tę łaskę, o którą się modlę. Daj mi uczynić stanowczą decyzję w życiu. Daj mi rozum jasny i życie piękne, i pracowite do ostatnich granic, a Ty bądź motorem mej pracy, jej całym motywem.

Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź chwała Tobie, niech to będzie żywym moim ideałem, celem pracy. Na każdym stanowisku.

Zabierz zupełnie mą wolę i pociągnij mnie do siebie. Boże, serce moje zostawiam otwarte na działanie Twej łaski. Zawsze i w każdej chwili. I czekam Panie i zupełnie oddaję się, Panie, woli Twojej. Przyjdź, Panie, wezwij mnie do winnicy Twojej na pracownika

 

(Bł. Stefan Wincenty Frelichowski)

 

 

Modlitwy z Mszału Rzymskiego

 

Wszechmogący Boże, daj nam ducha rozumu, prawdy i pokoju,

abyśmy gorliwie starali się poznać Twoją wolę

i zgodnie wprowadzali w czyn poznane zadania.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

* * *

 

Boże nieskończenie dobry,

przyjmij moje prośby i otwórz moje serce na światło Ducha Świętego,

abym mógł godnie sprawować sakramenty, wiernie służyć Kościołowi, i miłować Ciebie, teraz i w wieczności.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

* * *

 

Boże, Ty kierujesz swoim ludem przez pasterzy,

ześlij na swój Kościół ducha pobożności i męstwa

i powołaj ludzi, którzy będą godnie pełnili służbę przy ołtarzu

oraz mężnie i pokornie głosili Ewangelię.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

* * *

 

Boże, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy,

wejrzyj na swoje wielkie żniwo i poślij na nie robotników,

aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu,

niech Twój lud zgromadzony przez Słowo Życia

i pokrzepiony mocą sakramentów kroczy drogą zbawienia i miłości.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.