Przejdź do zawartości

Powołanie?

PAN powołuje człowieka do współpracy…Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał (Mk 3, 13 – 19)


* * *


Modlitwa o powołania

Dobry Ojcze, w Twoim Synu Chrystusie objawiasz nam swoją miłość, przygarniasz nas jako swoje dzieci i pozwalasz nam odkrywać w Twojej woli rysy naszego prawdziwego oblicza. Święty Ojcze, Ty wzywasz nas, byśmy byli święci jak Ty jesteś święty.

Nie dozwól nigdy, prosimy, aby Twemu Kościołowi zabrakło świętych kapłanów i apostołów, którzy głosząc słowo i sprawując sakramenty będą otwierać drogę wiodącą o spotkania z Tobą. Miłosierny Ojcze, ześlij zagubionej ludzkości mężczyzn i kobiety, którzy dając świadectwo życia przemienionego na obraz Twojego Syna, będą podążać radośnie wraz z wszystkimi braćmi i siostrami ku niebieskiej ojczyźnie.

Ojcze nasz, głosem Twojego Ducha Świętego, ufni w macierzyńskie wstawiennictwo Maryi, wzywamy Cię żarliwie: poślij swemu Kościołowi kapłanów, którzy będą odważnymi świadkami Twej nieskończonej dobroci. Amen!

(Jan Paweł II, Orędzie na światowy dzień modlitw o powołania 1999)